Sosyal Sorumluluk

Anatolian Pars Group olarak bugüne kadar geliştirdiğimiz projelerin tamamında öncelikle çevre ve insan sağlığını ön planda tuttuk. Tüm çalışmalarımızı bu duyarlılığı temel alarak yürüttük. Kurduğumuz her kurum, bu duyarlılığı hayata geçirmek ve görevini tam anlamıyla yerine getirmek için yapılandırıldı.

Arı Arıtma ile tehlikeli atıkları bertaraf ederek doğaya zarar vermelerini engelledik.

Bumerang ile sanayi kuruluşlarının proses çıktısı atık çamurlarını kurutarak, çimento fabrikalarının enerji ihtiyaçlarına fosil yakıtlar yerine kurutulmuş çamur ile yanıt verdik ve fosil yakıt kullanımının azalmasında rol oynadık.

RDF Kontamine ile sanayi kuruluşlarının atık uzaklaştırma ihtiyaçlarına geniş bir yelpazede cevap vererek doğaya terk edilmelerini önledik.

Ve son olarak, atıkları enerjiye çevirme projesi Zeus Enerji ile alternatif enerji üreterek, fosil yakıtların çevreye verdiği zararları engellemeyi hedefledik.

Biz, atıkları hiçbir zaman atık olarak kabul etmedik, her şeyin geri dönüştürülebilir olduğuna inanarak geliştirdik projelerimizi.

Amacımız, en başında olduğu gibi, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve umutla bakabilecekleri yarınlar bırakmak.